Finansiering, investering og oplysninger om lovmæssige forhold


Køb af ejendom i Spanien

Specielt som følge af det særdeles lave renteniveau kombineret med lave boligpriser sammenholdt med tiden inden finanskrisen er det et godt tidspunkt at købe ejendom i Spanien. Der er en bred vifte af standarder, fra villaer til byejendomme og nyt lejlighedsbyggeri. Før du køber ejendom i Spanien, opfordres du til at besøge vores hjemmeside for at stifte bekendtskab med de forskellige områder og ledige ejendomme, og at du derefter booker en visningsrejse med os.

Indledende omkostninger

Udover prisen på selve ejendommen er køber ligeledes forpligtet på at betale følgende:

  • (I.V.A.) svarende til moms, som pålægges ejendomskøbet med en afgiftssats på 10% af ejendomsværdien.
  • (ITP) eller overdragelsesskat, som pålægges købet ved videresalg af ejendomme med 10% af den i skødet angivne ejendomsværdi.
  • (A.J.D) En stempelafgift, som i øjeblikket er på 1% af den i skødet angivne ejendomsværdi.
  • (Plusvalía) en kapitalvindingsskat, som opkræves af jordværdistigningen.

Ejendomskontoret opkræver et gebyr for at få tinglyst det nye skøde i dit navn. Dette gebyr ligger som regel på omkring 450 €. Der vil ydermere være et honorar til notaren, som foretager kopier af skødet, på spansk kaldet 'escritura pública'. Honoraret fastlægges ud fra en tabel i forhold til købsprisen. I alt skal du lægge mellem 13% og 15% til købsprisen til dækning af samtlige købsrelaterede omkostninger. Bemærk at dette beløb kan være en anelse højere, hvis du optager et realkreditlån.

Årlige omkostninger

Der er 3 årlige skatter:

  • De kommunale ejendomsskatter, ”IBI” (lokale satser). Drejer det sig om et køb af en brugt bolig, er den foregående ejer forpligtet til at udlevere de foregående regninger til dig som bevis på betalingen af disse skatter.
  • Du er også forpligtet på at betale en formueskat, som er en lav, årlig skat, der er baseret på værdien af din formue.
  • Ikke-fastboende skal betale en indkomstskat for ejendomsejere, som pålignes i forhold til ejendomsværdien.

Der skal også betales et årligt ejerforeningsgebyr, når du køber en ejendom i et boligkvarter. Det er et gebyr, som dækker vedligeholdelse af fællesarealer og fællesinstallationer såsom svømmepøler, haver osv.

Når alt dette så er sagt og gjort, så vil et boligkøb i Spanien vise sig at være alt, hvad du måtte ønske dig.

Lovmæssige forhold

Alle ejendomme i Spanien er tilmeldt ejendomsregistret, som registrerer hvem, der ejer ejendommen, ejendommens præcise størrelse, og hvorvidt der er udtaget realkreditlån i ejendommen osv. Kun de personer, som er nævnt som ejere i skødet, har ret til at sælge ejendommen.

Forsikringer

Det er lovpåbudt at tegne en brandforsikring, når der optages et realkreditlån. Der findes også generelle forsikringer, der dækker bolig samt indbo. Men sørg altid for at læse det, der står med småt omhyggeligt, så du ved præcis, hvad forsikringen dækker. Livsforsikringer kan tegnes som garanti for betaling af realkreditlånet i tilfælde af dødsfald.

Skattefordele for ejendomsejere med fast bopæl

Tilregnet indkomstskat er en årlig skat på ejendomsværdien, og den beregnes som 0.5% af ejendomsvurderingen (matrikelkontoret).

Formueskatten er en skat på alle aktiver i Spanien, og den beregnes som 0.2% af den værdi, som fremgår af skødet på enhver ejerbolig. For udlændinge med fast bopæl er de første 150.000 € af vurderingen fritaget, og ved et fælles ejerskab gælder det for hver af parterne. Disse to skatter betales en gang om året, sålænge du er ejer af ejendommen.

Udlændinge uden fast bopæl nyder ingen dispensation, og de skal således betale 0.7% af ejendomsvurderingen hvert år.

Sælger du ejendommen, vil du blive pålagt en kapitalvindingsafgift, som opkræves af enhver fortjeneste, du måtte få herfra. Denne afgift er på 18% for både ikke-fastboende som for fastboende udlændinge, som har ejet ejendommen i mere end et år. En yderligere eftergivelse over for fastboende er, at hvis man er over 65 år og har boet på sin ejendom i mindst 3 år som fastboende, fritages man helt for at betale kapitalvindingsskat.

Ejerforeningsregler

Når man har købt en ejendom, bliver man medlem af en ejerforening (Comunidad de Propietarios), hvor man har stemmeret, medmindre det drejer sig om en fritliggende villa med egen grund, som ikke udgør en del af et boligkvarter.

En god investering?

Indførelsen af Euroen gav anledning til, at mange europæere brugte deres sorte penge til at investere i ejendomme i Spanien, inden deres tidligere valutaer gik ud af omløb, hvilket medførte en stigning i ejendomspriserne.

Senere skete der det, at de tyske opkøb faldt med cirka 75%, hvilket delvist var en reaktion på deres svage nationaløkonomi. Englænderne fortsatte dog og fortsætter ligeledes i dag med at købe, idet deres tiltro til markedet og købeevne er holdt oppe af af de skyhøje ejendomspriser i England.

Hvis England indfører Euroen, kan den samme effekt måske opstå, som blev set i andre landre med stigende ejendomspriser, hvis englænderne altså vælger at bruge deres Sterling-pund til kontantkøb.

I Spanien tiltrækker de lave leveomkostninger enhver, som kan se frem til en fast pension, og samtidig lokker den høje standard i sundhedssektoren.

Overordnet set stiger ejendomsværdien i Spanien gennemsnitligt lige under 5 % om året, altså det samme som inflationen (og registrerer dermed ingen stigning udregnet i faste priser). Dog stiger priserne i mange, fashionable boligområder mere end gennemsnittet, hvilket ofte afspejles i meget højere købspriser.

For eksempel steg priserne de sidste par år med op til 25 % i nogle områder på Costa del Sol og Costa Blanca.

Indførelse af ejendele

EU-borgere er fritaget for alle importafgifter på indførelse af indbo og personlige effekter.

Ikke-EU-borgere, som tager officielt ophold i Spanien, fritager den spanske stat som en engangsbevilling for told og afgifter på indbo og personlige effekter.

Fastboende eller turist

Loven tillader enhver udlænding at blive i Spanien som turist i op til 90 dage. Enhver, som bliver over 183 dage, anses for at være valutaindlænding (dvs. fastboende og skattepligtig), og vedkommende er dermed juridisk forpligtet på at ansøge om opholdstilladelse, medmindre selvsamme person opfylder fritagelseskravene herfor. Kravene og fritagelsesreglerne for EU-borgere ændrer sig hele tiden for at forenkle denne proces.

Skatteforhold

Hvis du opholder dig mere end 183 dage i Spanien om året, er du juridisk forpligtet på at betale spansk indkomstskat, uanset om du er formelt bosat i landet eller ej. Når du tager fast bopæl i Spanien, bliver du skattepligtig i Spanien af alle dine indkomster, uanset hvor i verden de er indtjent, selvom om internationale aftaler forhindrer, at der sker en dobbeltbeskatning.

Oprettelse af testamente

Det er overraskende få mennesker, som har oprettet et testamente over deres formue, når de dør. Der er mange udlændinge i fremskreden alder, som er bosat i Spanien, og der kan opstå internationale juridiske komplikationer, hvis du ikke har oprettet et separat, spansk testamente, og vi anbefaler derfor stærkt, at du søger advokatbistand, når du erhverver eller overdrager formuegoder i Spanien.

Din MASA-repræsentant vil med fornøjelse rådgive om individuelle forhold.

Ovenstående kommentarer sammendrager vores opfattelse af den nuværende lovgivning på ejendoms- og finansieringsområdet i Spanien, og de er hverken udtømmende eller af autoritativ karakter. I tilfælde af tvivl anbefales det at forhøre sig hos en advokat. Vi tager forbehold for fejl eller udeladelser, og de personlige og finansielle omstændigheder er forskellige fra person til person.

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte os ved at klikke her for at sende os en e-mail.