Regler for brug af MASA Internationals hjemmeside


Regler og betingelser

Velkommen til vores hjemmeside.

Hvis du fortsætter med at browse og bruge denne hjemmeside, betyder det, at du erklærer dig indforstået med de følgende regler og betingelser, som sammen med vores privatlivspolitik gælder for forholdet mellem dig og www.masainternational.dk hvad angår denne hjemmeside. Hvis du er uenig i disse regler og betingelser, det være sig helt eller kun delvist, så undlad venligst at bruge vores hjemmeside.

Hjemmesiden www.masainternational.dk ejes af MASA Internacional S.A.U., hvis moms-registreringsnummer er ESA77784049 og hvis registrerede adresse er Avda. Alfredo Nobel 150, 03183 Torrevieja (Alicante), Spanien.

Indholdet af www.masainternational.dk har til formål at informere om MASA International. MASA International fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge vores hjemmeside www.masainternational.dk. Dit brug af oplysninger eller materiale fra denne hjemmeside sker på eget ansvar.

Indholdet af denne hjemmeside er til almindelig orientering og kan ændres uden varsel.

Denne hjemmeside indeholder materiale, som enten ejes af os, eller som vi udtrykkeligt har fået ret til at bruge. Materialet inkluderer, men er ikke begrænset til, dets design, layout, udseende, fremtræden, tekst og grafik. Gengivelse og reproduktion er forbudt, medmindre det sker i overensstemmelse de copyrightbestemmelser, som er en del af nærværende regler og betingelser.

Alle de på nærværende hjemmeside gengivne varemærker og lignende, som ikke enten ejes af os, eller som vi udtrykkeligt har fået ret til at bruge, er fremhævet med kildeangivelse.

På vores hjemmeside har du også mulighed for at linke til andre hjemmesider, som www.masainternational.dk ikke har kontrol over. Vi har intet ansvar for adgangen til nævnte hjemmesider, ej heller til deres indhold. Det forhold, at der fra vores hjemmeside kan linkes til nævnte hjemmesider, indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling af dem eller de synspunkter, de måtte indeholde.

Hverken vi eller nogen tredjepart giver nogen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af den information eller det materiale, som findes på nærværende hjemmeside. Du anerkender, at nævnte information eller materiale kan indeholde fejl eller unøjagtigheder, og at vi udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at vi er uden ansvar for nævnte eventuelle fejl og unøjagtigheder.

Uautoriseret brug af nærværende hjemmeside kan medføre erstatningsansvar og/eller strafferetligt ansvar.

Copyright

Nærværende hjemmeside og hele dens indhold er beskyttet af reglerne om copyright og andre ophavsretlige regler, og ejes og kontrolleres af MASA Internacional S.A.U. og/eller dets datterselskaber.

Uautoriseret brug af nærværende hjemmeside kan medføre erstatningsansvar og/eller strafferetligt ansvar.

En hvilken som helst gengivelse eller reproduktion af hjemmesidens indhold, helt eller delvist, er forbudt bortset fra følgende:

  • Uddrag af hjemmesiden må du gerne printe eller downloade til en lokal harddisk, hvis det sker til privat og ikke-kommercielt brug
  • Du må gerne videregive indholdet til tredjepart for deres private brug, men kun hvis du angiver www.masainternational.dk som kilde
  • Uden vores udtrykkelige, skriftlige tilladelse må du ikke distribuere eller benytte indholdet af vores hjemmeside kommercielt. Ligeledes må du heller ikke overføre det eller opbevare/lagre det på nogen anden hjemmeside eller nogen anden form for elektronisk lager.