Sundhedspleje i Spanien


Det nationale sundhedsvæsen (INSALUD)

Doctors
Efter demokratiets genindførelse i 1975 blev sundhedsministeriet genoprettet, og man dannede det nationale sundhedsvæsen (INSALUD) med det formål at dække befolkningens behandlingsbehov. Sundhedsvæsenet er for nylig blevet omdøbt til INGS.

I dag har 98.9% af befolkningen ret til at blive gratis behandlet, og det nationale sundhedsvæsen er i øjeblikket et af Europas bedste og mest moderne. Det finansieres via skatteindtægterne, hvorfor patienter behandles uden nogen form for opkrævning.

Behandlingskvaliteten

Kvaliteten i sundhedsplejen er meget høj i Spanien, særligt i byerne. Der findes også en privat sundhedssektor, og det skønnes, at cirka 15% af befolkningen, de fleste i Madrid og Barcelona, benytter en privat behandlingsform. Den spanske regering støtter denne udvikling via skattefradrag til arbejdsgivere, som tegner private sygeforsikringer.

Alle spaniere har ret til frit lægevalg. Næsten alle har mulighed for at få en tid hos deres praktiserende læge i løbet af 1 dag. Cirka 8% menes at skulle vente 2 til 4 dage for at få en tid. Den praktiserende læge skal sørge for lægehjælp i hjemmet i akutte tilfælde, og han eller hun henviser patienterne til speciallæger, dog ikke til obstetrikere eller optikere.

De fleste læger arbejder flere sammen i lægehuse. Henvisninger til speciallæger sker typisk som henvisningertil specialklinikker, som kan udgøre en afdeling på et hospital, eller de kan være selvstændige klinikker. Sammenlagt findes der omkring 800 hospitaler i Spanien. Næsten 2/3 af hospitalssengepladserne findes på offentlige hospitaler, hvor 80% af alle hospitalsbehandlingerne finder sted. De private hospitaler er oftest mindre, og til tider aftaler de offentlige hospitaler særlige behandlinger foretaget på de private hospitaler, som ligeledes hjælper med at aftage patienter fra de offentlige hospitaler i tilfælde af pladsproblemer.

Akut behandling og andre ydelser

Alle offentlige hospitaler er åbne 24 timer i døgnet til foretagelse af akutte behandlinger. I hver enkel administrative region i Spanien findes der mindst ét stort offentligt hospital, som er udstyret og bemandet med den mest avancerede teknologi og i stand til at foretage højt specialiserede behandlinger.

Som i de fleste europæiske lande er der ventelister for valgfri, ikke-akutte, kirurgiske indgreb. Med henblik på at nedbringe operationsventelisterne har den spanske regering sørget for, at visse hospitaler øger tidsbudgettet for operationer, herunder er det ligeledes blevet indført, at der kan opereres om eftermiddagen.

Patienterne skal ikke betale for medicin eller anden behandling, mens de er indlagt på hospitalet, men de skal erlægge cirka 40% af prisen på den medicin, som de får ordineret uden for hospitalet. Selv om pensionister og arbejdsløse hidtil har været fritaget for denne medbetaling, planlægger den spanske regering af indføre en 10%-betaling for pensionister.

EU-borgere kan få gratis, medicinsk behandling i Spanien ved fremvisning af deres europæiske sygesikringskort (det gule kort), selvom det kraftigt anbefales ferierejsende at tegne en privat forsikring.

Apoteker

I Spanien kaldes det, som man i Danmark kender som et apotek, for 'Farmacia'. Farmacia'erne kan kendes på de lysende, grønne kors, som hænger uden for eller i forretningens vindue. Apotekerne kan bruges til indkøb af medicin på recept samt af andre apotekervarer uden recept. Der er imidlertid mange lægemidler, som kræver recept i dit hjemland, som du kan få uden recept i Spanien. Visse former for medicin mod gener kan endda købes i supermarkederne.

Det er ikke alle apoteker, som har åbent døgnet rundt. I stedet findes der en rotationsordning for åbne apoteker. På et skilt i apoteket er der ophængt en liste over de lokale apoteker, som holder åbent uden for den normale forretningstid, kaldet "Farmacias de Guardia," og disse oplysninger fremgår ligeledes af den lokale avis.

Tandlæger

Der skal normalt betales for alle tandlægebehandlinger, idet tandlægeklinikkerne alle er private. De gule sider i telefonbogen viser en lang liste med tandlæger (“dentistas”). Man kan ligeledes ofte finde en tandlæge i nær tilknytning til de store supermarkeder.

Vand fra vandhanen

Vandsystemet i Spanien har de sidste år gennemgået store forbedringer, og man kan forholdsvist trygt drikke vandet fra vandhanen i de bebyggede områder. Imidlertid kan en uvant type vand med en uvant bakteriekultur medføre mindre maveproblemer, og du vil måske foretrække at købe vand på flasker. "Agua con gas" er danskvand (”vand med brus”), og "agua sin gas" er mineralvand (”vand med brus”). I de mindre byer kommer vandet måske fra brønde og således ikke fra det centrale vandsystem, så hvis du er i tvivl, så spørg.

Klik her for at e-maile os, hvis du har nogen særlige spørgsmål om Spanien eller Costa Blanca.